Noord-Holland Recreatie Service BV kan u het volgende dienstenpakket aanbieden:

  • Internetpresentatie on onze internetsite (Nederlandstalig en Duitstalig)
  • Naar wens doorplaatsing op diverse verkoopsites/recreatie, niet kosteloos
  • Begeleiding bij bezichtigingen
  • Etalage-presentatie in ons verkoopkantoor in Sint Maartenszee
  • Informatiebrochure (tweetalig) met gedetailleerde informatie
  • Opstellen koopcontract en begeleiding bij het notariële transport
  • Onderhandelingen over prijs, ontbindende voorwaarden en overdracht
  • Informatie opvragen bij VVE’s (indien van toepassing)
  • Controle koopcontract

Onze dienstverlening inzake de verkoop van recreatief onroerend goed vindt plaats op basis van vaste tarieven die vooraf duidelijk worden afgesproken en vastgelegd d.m.v. een verkoopopdracht.

Dus geen nare rekeningen achteraf.

Bent u nieuwsgierig en heeft u nog vragen neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Telefoon: 0224 – 56 15 96

E-mail: verkoop@bungalowservice.nl

Download onze bemiddelingsvoorwaarden

Indien u het bestand niet kunt openen dient u de Acrobat-reader te installeren. Dat kan gratis via de link:

http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html

Back To Top